onsdag 12. september 2012

Hjartet i Hebron

Kan du sjå det?

Biletet er frå ein utbomba butikk i ei av hovudgatene ned mot gamlebyen i Hebron