søndag 30. september 2012

Oppdatering frå borna som er fengsla

Mohammed Abu Hashem (16)
Borna som vart arrestert i nattraid natt til måndag skulle møte i ein militærdomstol torsdag 27. september, men alle tre har fått rettsakene sine utsett ei snau veke av di ein jødisk høgtid plutseleg, og heilt uventa for militærdomstolen, dukka opp. Frå vår ven Ahmed, far til Mohammed(16), har me fått høyre at aktor har varsla at han kjem til å leggje ned påstand om at Mohammed skal dømmast til ubetinga fengsel i eitt år for kasting av stein.