søndag 9. september 2012

Kviledag


Åi, dette var noko anna. Eit heilt hotellrom, berre for meg sjølv. Stilen var litt, ehm. Vel, eg skal ikkje klage. Rom for seg sjølv er eit kjærkoment avbrekk etter å ha delt rom med to andre i tre veker. Søndag er fridag, difor køyrde me til Ramallah igår kveld.

På veg inn i byen fekk me sjå nok eit døme på demonstrasjonar mot PA. Ei av gatene var full av brennande bildekk, og me måtte køyre ein liten omveg. Sett bort frå brannen var det lite dramatikk. Dette var i Area A(utgjer 2,7/18% av Vestbreidda), under Palestinsk kontroll, PA og Palestinsk politi har gjeve demonstrantane fritt spelerom til å gjere kva dei vil, så lenge dei ikkje går laus på eigendom eller folk. Eigentleg ein god strategi for å ta brodden av demonstrasjonane, viss det er det dei er ute etter. Demonstrasjon utan konfrontasjon er ikkje like morosamt.

Demonstrantane krev at Salam Fayyad går av og at PA forkastar Parisprotokollen, ein del av Oslo 1. Parisprotokollen seier at Israel skal samle inn skatt og avgifter, og gjev Israel kontroll over avgiftsnivået i Palestina. Israel har fleire gonger misbrukt avtalen til å halde attende pengar, og på den måten sultefora PA. Abu Mazen(Mahmoud Abbas) ser ut til å stå støtt i vinden.

Idag skal me farte rundt i Ramallah, og sjå kva byen kan by på, før me tek bussen heim att.