søndag 9. september 2012

Demonstrasjonane tek seg opp

Hebron 6. september. Ein god del fleire enn sundagen.

Tordsag 6. september var prega av demonstrasjonar mot PA grunna brutale aukingar i prisar på viktige varar. Med bensin og mjøl som dei klaraste døma. Prisen på 50kg mjøl har auka med over 60%, medan prisen på bensin har stige med over 20%. Meir enn nok til å knekke ryggen på økonomien i mangfoldige hushald her i Palestina. Arbeidsløysa er over 15%. Offentleg tilsette har fått lønningane kutta, og lønna alltid for seint utbetalt. Denne månaden har dei ennå ikkje fått nokon dato. Etter den andre Intifada stengde Israel for palestinsk eksport. Bønder måtte plutseleg selgje alt på den lokale marknaden, og prisen kollapsa. Resultatet er fattige bønder.

Folk flest har ikkje lengre råd til å leve, difor var det massestreik i heile Palestina med krav om at Salam Fayyad må gå av og at PA må forkaste Parisprotokollen, ein del av Oslo 1. To palestinarar på vestbreidda har dynka seg i bensin mellom tysdag 4. til torsdag 6. september, men begge vart stoppa før dei rakk å sette fyr på seg sjølv. På Gaza brann ein desperat mann seg ihel. Alt frå drosje-sjåførar til universitets og skuletilsette streika to timar toradsg. Det går no ry om at det vert streik i universiteta ut veka neste veke.