torsdag 6. september 2012

Demo mot PA


Me fekk eit tips om at det skulle finne stad ein demonstrasjon mot dei palestinske sjølvstyremydigheitene(PA) i Hebron medan me var der. Nyfikne som me var tok me oss til plassen dei skulle demonstrere. Om lag 70 demonstrantar møtte fram for å protestere mot dei høge bensinprisane. Demonstrasjonen vart filma av Palestinsk TV og ei handfull journalistar tok bilete.

Demonstrasjonen var i Area A, og difor stod det rundt ti palestinske politimenn med trugande accessoriar som blå skjorte og bart. Dei hadde til og med lagt armane i kross, for verkeleg å skape frykt mellom demonstrantane. I det heile var det ein svært fredeleg demonstrasjon, som stod i klar kontrast til demonstrasjonane mot den israelske okkupasjonen.

To av demonstrantane hadde masker me kjenner att frå cracker-organisasjonen Anonymous, men det meste av tida hadde dei maska i bakhovudet.


Hebron er ein by med om lag ein halv million innbyggjarar. Difor synst eg oppmøtet var heller skralt.