mandag 24. september 2012

Nattraid

I natt har okkupasjonssoldatane vore på raid i Beit Ommar: Mohammed 16 og Tarik 18. Den yngste av dei er son til Ahmed Abu Hashem, den andre son av bror til Ahmed.

Dei raida òg familien til Hossein Ramzy Al Alamy, som eg har skrive om for kort tid sidan, men han var ikkje heime. Soldatane gav faren ordre om at sonen måtte møte opp i militærleiren i Gush Ezion. For berre ei knapp veke sidan skreiv eg at Hossein har fått trugsmål om 7 nye månader i fengsel om dei ser han i ein demonstrasjon att. Faren tok nett med seg sonen Hossein til Gush Ezion. Me sit og ventar på nyhende om kva som skjer vidare.

Eg kjem med meir når eg får tid.